Privacy Policy

Computerwinkel Privacy Statement

Computerwinkel verzamelt via aankopen in zijn werkplaats en website persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”).
Computerwinkel is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.
Computerwinkel is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens Computerwinkel verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Computerwinkel staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens – conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens – aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Computerwinkel Privacy Statement vind je altijd op www.dccomputers.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal Computerwinkel dit communiceren via zijn website of per email.

vragen
Heb je vragen over het Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
Johanna van Meursstraat 20,
6001XG Weert
061628991

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is

 • KVK 73820970

 

Weert, december 20022

Computerwinkel verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van bestellingen uit de webshop of werkplaats. 
  Computerwinkel legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Computerwinkel Website of werkplaats, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten.
 2. Het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude
  Camerabeveiliging 
  Computerwinkel beveiligd zijn werkplaats o.a. met camera’s ter bescherming van zijn persoon, klanten en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van de werkplaats word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de gemaakte videobeelden maximaal 30 dagen daarna vernietigen wij deze beelden, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).
 3. Het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie
  Als je contact opneemt met Computerwinkel, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Computerwinkel, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Computerwinkel kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens
Als je wilt weten welke Persoonsgegevens Computerwinkel van jou verzamelt en gebruikt, kun je Computerwinkel vragen om hiervan een overzicht te sturen. Computerwinkel zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via Computerwinkel. Computerwinkel zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Computerwinkel zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Computerwinkel en heeft Computerwinkel de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
Uitsluitend indien Computerwinkel hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
Computerwinkel zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Computerwinkel hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Computerwinkel heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Computerwinkel tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Computerwinkel en websites van derden
Op de website van Computerwinkel tref je links aan naar andere websites. Computerwinkel is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Winkelwagen